REKLAMA

5. posiedzenie Sejmu. Procedowane obywatelskie projekty ustaw! (OGLĄDAJ)

5. posiedzenie Sejmu. Procedowane obywatelskie projekty ustaw! (OGLĄDAJ)

Porządek dzienny 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 lutego 2024 r.(środa-piątek).

Początek obrad 7 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

1. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr 32)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak.

2. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki.

3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek.

4. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak.

5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.

6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.

7. Informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 86 i 149)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego.

8. Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 167 i 172)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Krystyny Sibińskiej.

9. Pytania w sprawach bieżących

10. Informacja bieżąca

Porządek dzienny może być uzupełniony o:
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i )
– uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.
– sprawozdawca poseł.

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …) .

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

fot. Katarzyna Kwaczyńska/Kancelaria Sejmu

06-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)